Ahel Al- Sunnah Föreningen

Vi vill verka för att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen.